Pożyczka VA

CO TO JEST POŻYCZKA VA?

Pożyczka VA to kredyt hipoteczny, który jest wspierany przez federalny Departament ds. Weteranów (VA) dla tych, którzy służyli lub obecnie służą w armii amerykańskiej. Departament VA nie pożycza pieniędzy a jest gwarantem kredytów hipotecznych udzielanych przez prywatnych pożyczkodawców (banki, unie kredytowe, firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek). Z pożyczek VA korzystają weterani, aktywny personel wojskowy i małżonkowie wojskowych, którzy się do nich kwalifikują.

Istnieją trzy rodzaje kredytów VA: pożyczki na zakup, refinansowanie obniżające oprocentowanie (lub IRRRL, określane również jako VA streamline refinance loan) oraz refinansowanie z opcją wyciągnięcia gotówki (cash-out refinance).

Tego rodzaju pożyczki na zakup nieruchomości są korzystne z wielu powodów, a jednym z nich jest to, że nie trzeba wpłacać zaliczki (down). Dzięki temu wojskowi w służbie i weterani mogą stać się posiadaczami domu, na który przy braku środków na wkład gotówkowi nie mogliby sobie pozwolić.

 

KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO POŻYCZKI VA?

 

Pożyczki VA są przeznaczone dla personelu wojskowego, weteranów i rodzin wojskowych. Mogą skorzystać z nich:

 • Weterani
 • Żołnierze w służbie czynnej
 • Aktywny personel wojskowy
 • Rezerwiści
 • Członkowie Gwardii Narodowej
 • Niektórzy małżonkowie wojskowych

Aby otrzymać ważny certyfikat kwalifikowalności (COE) musisz również mieć odpowiednią zdolność kredytową (credit score) i wystarczający dochód. Dom za-kupiony z pożyczką VA musi być podstawowym miejscem Twojego zamieszkania. Jeśli nadal nie jesteś pewny, czy kwalifikujesz się? Wejdź na stronę Departa-mentu ds. Weteranów, aby uzyskać szczegółową listę wymogów dotyczących wojskowych, ich małżonków i weteranów.

 

Jak to działa

 

JAKIE OPCJE DAJE POŻYCZKA VA

 • Dostępne są pożyczki ze stałym oprocentowaniem na 30, 20 i 15 lat oraz 5-letnie kredyty hipoteczne ARM
 • Kredyty Jumbo VA dostępne do $1,500,000.
 • Zakup domu bez wkładu gotówkowego (down).
 • Refinansowanie VA Streamline, dostępne dla weteranów, którzy obecnie mają pożyczki VA, zmniejsza opłaty za finansowanie i wymagane dokumenty.
 • Brak miesięcznego prywatnego ubezpieczenia hipotecznego (PMI)

JAK DZIAŁA POŻYCZKA VA

 • Zdolność kredytowa (credit score) na poziomie zaledwie 620 może już zakwalifikować do pożyczki VA.
 • Możesz skorzystać z podstawowego zasiłku mieszkaniowego na pokrycie miesięcznych kosztów kredytu hipotecznego.
 • Możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu bez żadnych kar.
 • Możesz opłatę za finansowanie umieścić w wysokości kwoty pożyczki, aby zmniejszyć koszty jej zamknięcia (closing).

Zalety Oferty

WAŻNE CERTYFIKATY KWALIFIKOWANE

NISKI ALBO BRAK WKŁADU GOTÓWKOWEGO

OPCJA WYCIĄGNIĘCIA GOTÓWKI NAWET PRZY WYSOKIM LTV

NISKIE OPROCENTOWANIE

Skontaktuj się z naszym doradcą ds. pożyczek !!!