Pożyczki ITIN

Co to jest pożyczka ITIN?

Aby otrzymać pożyczkę na nieruchomość ITIN wystarczy posiadać numer identyfikacji podatkowej (Individual Tax Identification Number - ITIN) zamiast numeru Social Security. Numer ITIN przyznawany jest do celów podatkowych obcokrajowcom, którzy nie kwalifikują się do otrzymania numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security), bo nie posiadają odpowiednich dokumentów.

Jakie wymagania musi spełnić nieudokumentowany nabywca nieruchomości, aby dostać pożyczkę ITIN?

  • Posiadanie karty wydanej przez rząd USA, paszportu lub konsularnej karty identyfikacyjnej
  • Zatrudnienie przez 2 lata w tej samej lub podobnej branży. Można pobierać pensję od pracodawcy albo mieć własny dochód.
  • Osoby pracujące na własny rachunek muszą posiadać rozliczenia podatkowe za 2 lata na numer ITIN.
  • Nie wymagana jest ocena zdolności kredytowej (no credit score)
  • Minimum 15% własnego wkładu (downpayment), na terenie Kalifornii minimum 20%
  • Do zatwierdzenia pożyczki potrzebny jest co najmniej 55-procentowy współczynnik zadłużenia do dochodów

 

Jak działa pożyczka ITIN?

  • Pożyczka może zostać wykorzystana na zakup domu jednorodzinnego, szeregowca (townhome), kondominium lub budynek rezydencyjny z dwoma do czterech mieszkań. Nieruchomość może być głównym miejscem zamieszkania, drugim albo na zakupiona na inwestycję, np. na wynajem.
  • Pożyczkę ITIN możesz wykorzystać na zakup, refinansowanie albo wyciągnięcie gotówki przy refinansowaniu
  • Do 55% wskaźnika zadłużenia do dochodu do zatwierdzenia.
  • Dozwolony wkład własny (downpayment) do 50% z darowizn.

Potrzebujesz więcej informacji? Kliknij TUTAJ

Skontaktuj się z naszym doradcą ds. pożyczek !!!