Portfolio

Programy

Oto oferowane przez nas wiodące na rynku programy pożyczkowe.

IRS ITIN / Foreign National Program

Dla osób bez numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security) lub oceny zdolności kredytowej (credit score).

1 day out of Bankruptcy/Foreclosure/Short sale Program

Dla kredytobiorców, którzy stanęli w obliczu nieprzewidzianych okoliczności w przeszłości (bankructwo, utrata domu na rzecz banku) i chcą mieć drugą szansę posiadania nieruchomości.

Non - Warrantable Condominium

Dla kredytobiorców chcących kupić kondominium, które nie kwalifikuje się do programów Fannie Mae i Freddie Mac.

Asset Depletion Program

Program “dobierania aktywów” skierowany jest do osób o wysokiej wartości netto, które nie wykazują dużego dochodu.

Jumbo Loans at 95% LTV with no MI

Dla osób, które nie mają zaliczki (down) w wysokości 20% na Jumbo Loan.

Bank Statement program

Dla kredytobiorców, których rozliczenia podatkowe mogą nie wykazywać dochodów wystarczających do zakwalifikowania ich do pożyczki.

No Income Verified Assets (NIVA) Investments Only

Dla kredytobiorców, którzy po prostu zamierzają wpłacić zaliczkę w wysokości 25% nieruchomości inwestycyjnej, bez konieczności sprawdzania ich dochodu.

Skontaktuj się z naszym doradcą ds. pożyczek !!!