Politikat e Privatësisë

Mirë se erdhët në Politikat tona të Privatësisë

Privatësia juaj është shumë e rëndësishme për ne.

Key City Lending is located at:
2121 W. Army Trail Rd. Suite 108
Addison, IL 60101
888-343-1790

Politika kryesore e Key City Lending është respektimi i privatësinë tuaj në lidhje me çdo informacion që mund të mblidhet gjatë operimit tuaj në faqes sonë të internetit. Politikat e Privatësisë vlejnë për www.keycitylending.com (në vijim "ne", "ne" ose "www.keycitylending.com"). Ne e respektojmë privatësinë tuaj dhe jemi të përkushtuar për të mbrojtur informacionin që ju mund të na jepni personalisht përmes internetit. Ne kemi miratuar këto Politika të Privatësisë për të shpjeguar se çfarë informacioni mund të mblidhet në faqen tonë të internetit, se si e përdorim këtë informacion dhe në cilat rrethana mund t'i zbulojmë këtë informacion palëve të treta. Këtë Politikë të Privatësisë zbatohen vetëm për informacionin që mbledhim nëpërmjet faqes së internetit dhe nuk zbatohet për e informacionit që kemi nga burime të tjera.

Kjo Politikë Privatësie, së bashku me Kushtet dhe Rregullat e postuara në Web faqen tonë përcaktojnë rregullat dhe politikat e përgjithshme që drejtojnë Web faqen tonë. Në varësi të aktiviteteve tyaja kur ju vizitoni faqen tonë, ju mund t’iu kërkoket që të pranoni rregulla dhe kushte shtesë.

Vizitorët e Website-it

Ashtu Sikur shumica e Web site-ve operuese, Key city Lending mbledh informacion që nuk identifikon përsonalin por informacion të llojit që web shlfetuesit dhe servers zakonisht vëndosin në disposicion sikur është tipi i shfletuesit, gjuha e preferuar, faqja referuese, data edhe dita e vizitës të çdo vizitori. Qëllimi i Key city Lending në mbledhjen e infomacionit jo personalisht identifikues është që të kuptoje se si vizitorët e Key City Lending e përdorin këtë faqe. Herë pas here, Key City Lending mund të japë informacion jo përsonal identifikues në tërësi, p.sh, duke publikuar reporte rreth trendeve në përdorimin e kësaj Web faqjeje.

Key City Lending gjithashtu potencialisht mbledh informacion përsonalisht të identifikueshëm sikur është protokolli i adresave të Internetit(IP) për përdoruesit e lidhur e ata që lënë komente në postimet e blogjet http://www.keycitylending.com . Key city Lending përfshin vetëm adresat e përsonave që janë të lidhur (kanë një faqe) edhe komentuesve IP nën të njëjta rrethana që I përdor dhe nxjerr informacionin përsonalisht identifikues që përshkruhet më poshtë.

Mbledhja e Infomacionit Përsonalisht Identifikues

Disa vizitorë në Web faqen e Key City Lending zgjedhin të ndërveprojnë me Key city Lending në mënyra të tillë që kërkohet nga ana e Key City Lending që te marrë informacion që është përsonalisht identifikues. Sasia edhe tipi I informacionit që Key City Lending mbledh varet nga natyra e ndërveprimit. Për shembull, ne pyesim vizitoret që hapin llogari me ne në at http://www.keycitylending.com që ti japin një emër llogarisë edhe të japing një adresë email-i.

Siguria

Siguria e Informacionit tuaj Personal është e rëndësishme për ne por mbani mend që metodat trasmision në internet, ose metodat e ruajtjes elektronike nuk jane 100% të sigurta. Nderkohë që përpiqemi që të përdorim mjete tregtare të pranueshme që mbrojnë sigurinë e të dhënave tujaja Personale, ne nuk mund t’iu sigurojme siguri absolute.

Reklamat

Reklamat (Ads) që shfaqen në Website mund t’iu jene dërguar përdoruesve nga bashkunëtoret tonë reklamues, të cilet mund të lejojnë hapjen e faqeve të tjera (Cookies). Këto cookies lejojnë servin e reklamava që të njohine kompjuterin tuaj çdo herë që ata ju dërgojnë një reklamë online për të përpiluar informacion rreth jush ose të tjerve qe mund ta përdorin kompjutrin tuaj. Ky infomrcion lejon rrjetet e reklamave që ndër gjëra të tjera, të dërgojnë reklama të targetuara që ata besojnë që ju do t’iu leverdisë. Kjo Politikë e Privatësisë mbulon përdorimin e cookies nga Key City Lending dhe nuk mbulon përdorimin e cookies nga asnjë reklamues tjetër.

Lidhjet(Links) me Site të Jashtme

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje(links) me site të jashtëm që nuk janë të drejtuar nga ne. Nëse ju klikoni në linkun e një pale të tretë, ju mund të kaloni te web-siti i asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë që të rishikoni Politikën e Privatësisë, kushtet dhe rregullat e çdo faqeje që vizitoni.

Ne nuk kemi kontroll dhe përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privacisë ose praktikat e site-it të një faqje të tretë, produkte ose shërbime.

Statistikat e Grumbulluara

Key City Lending mund të mbledh statistika rreth sjelljes së vizitorëve të web-sitit. Key City Lending mund të publikojë këtë informacion publikisht ose t’iua japë të tjerëve. Sidoqoftë, Key City Lending nuk e zbulon informacionin personalisht identifikues.

Cookies

Që të pasurojë dhe perfeksionojë experiencen tuaj online, Key City Lending përdor “Cookies”. Teknologji dhe shërbime të ngjashme të dhëna nga të tjerët për të treguar përmbajtje të përsonalizuar, reklamimin e duhur dhe që të ruaje preferencat tuaja në kompjuter.

Një cookie është një varg informacioni që një websitë ruan në kompjutrin e një vizitori. Ky varg i jepet visitorit të web-sitit çdo herë që ai kthehet. Key City Lending përdor Cookies për të ndihmuar Key City Lending që të identifikojë edhe ndjekur vizitorët, përorimit të tyre të http://www.keycitylending.com dhe preferencat në web-site. Vizitorët e Key City Lending të cilët nuk duan që të kenë cookies te vendosura në kompjuterin e tyre duhet që të vendosin shfletuesin që to mos pranjoje cookies para se të hynë te web-siti i Key City Lending. Nëqoftese nuk lekohen disa karaketristika të faqes së Key city Lending mund të mos funksionjnë njëlloj pa ndihmen e cookies.

Duke vazhduar që të lundroni në faqen tonë, pa ndryshuar të dhënat tuaja e cookie-s, ju pranoni edhe pajtoheni me mënyren e përdorimit të cookies nga ana e Key City Lending.

Ndryshim në Politikat e Privatësisë

Megjithëse shumica e ndryshimeve shumicën e hohes jenë të vogla, Key City Lending mund të ndryshojë herë pas here politikën e tij të privatësisë në fshehtesin e vet të plotë. Kredia kryesore e qytetit inkurajon vizitorët që të kontrollojnë shpesh këtë faqe për çdo ndryshim në Politikën e tij të Privatësisë. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i kësaj faqeje pas çdo ndryshimi në këtë Politikë të Privatësisë konfirmon pranimin tuaj ndaj ndryshimeve të tilla.

Infromacion Krediti e Kontakti

Kjo politikë e privatësisë është ndërtuar në www.privacygen.com. Nëse ju keni ndonjë pyetje rreth këtyre Politikave të Privatësisë, ju lutem na kontaktoni në adresen tonë të email-it ose telefononi numring tone.