KREDITË ITIN

ÇFARË ËSHTË NJË KREDI HIPOTEKARE ITIN?

Për të marrë e siguruar një kredi hipotekore Programi i Kredisë Hipotekore ITIN përdor nje Numër identifikimi individual për Taksat (ITIN) për të marrë e siguruar një kredi hipotekore. Ky program ështe per klientët qe s’kanë numur social securiti.

ÇFARË E KUALIFIKON NJË BLERËS PA DOKUMENTA PËR NJË KREDI HIPOTEKORE ITIN?

  • Karta e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara, Identifikimi Konsullor i Matrikulës ose Pashaporta.
  • 2 vjet pune në të njëjtin vend të punës ose të ngjashëm. Mund të jetë I punësuar ose e vetëpunësuar.
  • Plotësimi I taksave për dy vjet në numrin ITIN për huamarrësit e vetëpunësuar.
  • Gjendja e Kreditit nuk kërkohet
  • Pagesa fillestare minimale prej 15% (California kërkon një 20% të shtëpisë si pagesë fillestare)

 

SI FUNKSIONON KREDIA HIPOTEKORE ITIN?

  • Huaja mund të përdoret për të blerë shtëpi private, shtëpi me disa pronarë që kan mur te perbashkëm, Condo edhe shtëpi me 2-4 hyrje. Prona mund të përdoret si shtëpi banuese, si shtëpi dytësore ose për ta dhënë me qera/si investim.
  • Përdor paratë e kësaj huaje për të blerë, rifinancim per ulje interesi dhe kohe ose rifinancim të nxjerrjes së parave nga valua e pronës.
  • Deri në 55% të borxhit për rrezen e të ardhurave për miratim.
  • Deri ne 50% të fondeve të dhuruara janë të lejuara të përdoren për pagesën fillestare

Keni nevojë për më shumë informacion? Kliko KËTU

Text here

Kontakto me agjentët tonë të kredive tani!!!.