Kredia FHA

ÇFARË ËSHTË NJË HUA FHA?

Një hipotekë FHA është një kredi hipotekore që jepet nga Federata Administrative e Strehimit(FHA). Në ditët e sotshme, këto lloj kredish hipotekore preferohen shumë sidomos nga ata që blejnë një shtëpi për herë të parë sepse nuk përmbajnë shumë rregulla strikte në krahasim me kreditë convencionale. Huamarrësit mund të kualifikohen për një kredi FHA më një pagesë fillestare prej vetëm 3.5% edhe me pikë krediti nga 580 e lart. Është e rëndësishme që të përmendet se sa më I ulët të jetë krediti juaj, aq më i lartë do të jetë interesi që huadhënësit do të marrin.

SI FUNKSIONON

ÇFARË KËRKOHET PËR TU KUALIFIKUAR PËR KREDINË HIPOTEKORE

 

  • Pikët e kredive nga 580 e lart mund të kualifikohen
  • Refinancimi deri në 97.75% të vlerës së shtëpisë tuaj fillestare
  • Blej një shtëpi me vetëm 3.5% si pagesë fillestare

Si funksionojnë kredite hipotekore FHA

 

  • Pagesa juaj aktuale ndryshon në bazë të situatës suaj dhe normave egzistuese të interesit në momentin kur aplikoni
  • Paguani hipotekën tuaj në çdo kohë pa u tarifuar për parapagesës
  • Kreditë 30-, 25-, 20- dhe 15-vjeçare janë të disponueshme me norma fikse
  • Hipoteka 5 vjeçare me normë të rregullueshme (luhatshme) janë në dispozicion
Text here

Fjalët Kyçe

PIKE KREDITI TË ULËTA

PAGESË FILLESTARE TË ULËT

ASETE TE ULËTA

NORMA INTERESI TË ULËTA

Kontakto me agjentët tonë të kredive tani!!!.