KREDI JUMBO

ÇFARË ËSHTE NJË KREDI JUMBO?

Një emër tjetër që përdoret për këtë lloj kredie është kredia jo-konforte. Kjo është një hua që një huadhënës të propozon por që nuk përshtatet me rregullat ose guiden e Fannie Mae dhe Freddie Mac. Krijuar nga Kongresi në 1938 dhe 1970, rregullat e Fannie Mae edhe Freddie Mac sigurojne stabilitet edhe përballim ndaj tregut të kredisë duke blerë “kredi conforte” nga huadhënësit, gjë që ju jep atyre mundësi për të krijuar më shumë kredi.

Fannie Mae edhe Freddie Mac blejnë vetëm ato kredi që kanë përbushur rregullat e pagesës së parë, pikët e kreditit, rezerva pas mbylljes edhe shumën e huasë.

Në 2018, limiti I një huaje “konforme” për një shtëpi një familje ka qënë $453,100 në rang kombëtar, me pritje ne disa zona të caktuara te konsideruara te shtrenjta der në $679,650.

Kreditë më të mëdha se këto tarifa quhen zakonsht kreditë jumbo por mund të quhen edhe kreditë jo- comforte.

Shiko website-in e FHFA këtu here.

 

SI FUNKSIONON

 

KARAKTERISTIKAT E NJË KREDIE JUMBO

  • Rifinancim ose blerje deri në $3,000,000, ose rifinancim me para në dorë deri në $500,000 për projektin e shtëpisë suaj të ardhme.
  • Edhe ata që kane pikë të ulëta në Kredit siç ësht 700 mund të kualifikohen
  • Kreditë tona VA jumbo i’u japin veteranëve një vlerë të shtuar- nuk paguajnë pagesën e pare për blerjen edhe mund të rifinancojnë deri në 90% te vlerës së shtepisë së tyre.

SI FUNKSIONOJNE KREDITË JUMBO

  • Çdo hua mbi limitin e kredisë konvencionale ($ 453,100) konsiderohet një kredi jumbo
  • Kufijtë e huasë ndryshojnë sipas qarkut dhe normat e interesit varen nga vendi(zona) ku gjendet prona juaj
  • Pagesa juaj aktuale ndryshon në bazë të situatës suaj dhe normave aktuale të interesit që egzistojnë kur aplikoni
  • Paguani hipotekën tuaj në çdo kohë pa u tarifuar për parapagesat
Text here

Fjalët Kyçe

PIKE KREDITI TË ULËTA

PAGESË FILLESTARE TË ULËT

ZERO TARIFË PËT PRAPAGESAT

NORMA INTERESI TË ULËTA

Kontakto me agjentët tonë të kredive tani!!!.