30-Year Fixed Mortgage

Nëse je duke kërkuar për një kredi fikse për rifinancim ose për të blerë një shtëpi të re, ju mund konsultoheni falas për të gjetur kredinë e cila është më e përshtatshme me ju. Secila nga mundësitë që ofrojmë I përshtatet blerësve specifikë, në varësi të mënyrës së jetesës edhe situatës financiare.

KREDITË FIKSE

Shumë blerës duan te marrin kreditë fikse sepse normat e interesit qëndrojnë të njëjta gjatë gjithë kohës së kredisë. Një kredi 30 vjecare lejon blerësit të mbajnë këstet e kredise të njejta për 30 vite në vend që të paguajnë më shumë kur normat e interesit rriten. Ky fakt i’u jep blerësve sigurinë për të mbajtur të njëjtin buxhet për një kohë të gjatë. Gjithashtu është më e lehtë për të paguar më shumë në kestët tuaja pa u shqetësuar për tarifat extra për parapagesat. Duke qënë se kjo kredi është për 30 vjet, kestet mujore janë shumë më të ulëta se kreditë më afat më të shkurtër.

Blerja e një shtëpie të re me një kredi fikse ofron sigurinë e pagesës së një shtëpie që nuk rritet me ndryshimet e normave së interesit, me koston e jetës apo të costos së shtëpisë. Mbyllja mbrenda një norme interesi te ulët është një garanci kundrejt rritjes se normave të cilat historikisht janë luhatur. Me një këshillim pa detyrim me agjentët tanë, ju mund të informoheni rreth normave të interesit aktualisht e gjithashtu mund të mësoni sesa do te jenë këstet e një kredie fikse për ju.

Blerje- Paraqit Kërkesën tënde tani

RIFINANCIMI I HIPOTEKËS

Disa blerës të shtëpivë duan që të rifinancojnë huat e marra gjate përiudhës së jetezgjatjes së kredisë. Nëse pikët e kreditit tuaj janë rritur konsiderueshëm që nga koha kur ju keni marrë kredinë ju mund të jeni një kandidad për një rifinancim me këste më të ulëta interesi. Nëse normat e interesit kanë qënë të larta gjatë kohës kur ju e keni marrë huanë fillimisht shpesh është një zgjidhje e mirë nëse ju vendosin të rifinanconi kredinë tuaj. Një ide e mirë është që rifinancimi të ndodhë kur normat e interesit janë më të ulëta nga ato qe ju keni që ju të mund ti mbani deri në fund të kredisë suaj. Informohu rreth sa mund të kursesh duke rifinancuar kredinë duke na kontaktuar ne për këshillim. Ju nuk keni asnjë detyrim kundrejt nesh

A po paguani këstet që ju dëshironi për shtëpinë tuaj? Nëse jo, ju mund të paguani më pak rreth shtëpise suaj në dekadat që vinë. Nëse keni nevojë për një kredi të re apo rifinancim të asaj existuese, ne kemi kredi fikse që mund t’iu ndihmojnë për të qëndruar të sigurtë e brenda normave të interesit te shkelqyera. Kontakto një nga profesionistët tonë me përvojë për të treguar sesi ti mund të marrësh nën kontroll situatën tënde financiare më një kredi.

Rifinancim - Paraqit Kërkesën tënde tani

Text here

Fjalët Kyçë

PAGESA MË TË ULËTA

AFATE TË GJATA

JO TARIFA(GJOBA) PARAPAGIMI

NORMA INTERESI TË ULËTA

Kontakto me agjentët tonë të kredive tani!!!.