Kredi 15 vjeçare Fikse

ÇFARË ËSHTË NJË KREDI 15-VJEÇARE FIKSE?

Një kredi 15-vjeçare fikse është një hua, normat e interesit të së cilës jane të njëjta gjatë gjithë kohës që kredia zgjat. Për shembull, në një kredi 15-vjeçare për shumën e $250,000 me normë interesi 4.25%, këstet mujore do të ishin rreth $1,881. Kjo do të thotë që normat e interesit qëndrojnë të njëjta për të gjithë kohën që kjo kredi zgjat.

KUSH DUHET QË TË MERRNË NJË KREDI 15-VJEÇARE FIKSE?

Përsonat që duan një këst të parashikueshëm e reduktim të njëjtë në buxhetin e tyre mujor, duan një kredi afatshkurtër, e mund të përballojnë një rritje në pagesën e tyre mujore janë të përshtatshëm për kredinë 15-vjeçare fikse.

CILAT JANË AVANTAZHET EDHE DISAVANTAZHET E NJË KREDIE 15-VJEÇARE FIKSE?

Anët pozitive të një kredie 15-vjeçare fikse: këstet mujore janë të parashikueshmë; pagesa e parë e një kredie 15-vjeçare është gjysma e shumës së një kredie 30- vjeçare fikse; është relativisht e lehtë edhe nuk ka rrezik pasi normat e interesit do të qëndrojnë të pandryshueshme.

Anët negative të një kredie 15-vjeçare fikse: këstet mujore janë më të larta se të kredisë 30-vjeçare fikse ndaj këto lloj kredish janë më të vështira që njerëzit të kualifikohen, gjithashtu edhe reduktimi i tatimit mbi këtë lloj kredie është më i ulët se ne kredinë 30 vjeçare fikse.

 

SI FUNKSIONON KREDIA 15-VJECARE ME NORMA INTERESI FIKSE?

 

  • Pagesa juaj mujore bazohet në normën tuaj të interesit, shumën e kredisë fillestare dhe interesin e llogaritur për15 vjet.
  • Pagesat tuaja nuk do të ndryshojnë përgjatë jetëgjatësisë së kredisë
  • Pagesa juaj aktuale do të varet nga situata juaj e normat e interesit që egzistojne në momentin që ti aplikon.
  • Mund të paguash kredinë tuaj në çdo kohë pa paguar tarifa extra në rast parapagimi
Text here

Fjalët Kyçë

PAGESA MË TË ULËTA

AFATE TË SHKUEREA

NORMA INTERESI FIKSE

NDERTIM I SHPEJTE TË KAPITALIT

Kontakto me agjentët tonë të kredive tani!!!.