Produktet e Portofolit

Programet e Portofolit

Këto janë programet më të rëndësishme të industries tonë.

PROGRAMI KOMBËTAR I JASHTËM I IRI (ITIN)

Për përsonat pa numër pune por kane numur ITIN që paguajne taksa.

I SAPO FALIMENTUAR/HUMBJE SHTËPIE/SHITJE ME PROGRAM TË SHPEJTUAR

Për huamarrësit të cilët janë përballur me situata të vështira në të kaluarën e duan një shans të dytë për të zotëruar një shtëpi.

CONDOMINIMUM TË PAGARANTUARA

Për huamarrësit që duan të blejnë një condominium që nuk është e pranuashme nga Fannie Mae dhe Freddie Mac

PROGRAMI I REDUKTIMIT TË ASETEVE

Për ata individë me vlerë të lartë neto dhe që nuk kane të ardhura të mëdha

KREDITË JUMBO ME 95%LTV QË NUK KANË INSURANCË KREDIE

Për përsonat që nuk kanë 20% të pagesës per një kredi Jambo.

PROGRAMI I DEKLARIMIT TË BANKAVE

Për kreditorët, taksat e të cilëve nuk tregojnë të ardhura të mjaftueshme për tu kualifikuar për një kredi.

KREDI PER INVESTIME PA VERIFIKUAR TË ARDHURA

Për huamarrësin I cili dëshiron të paguajë 25% për një prone investimi pa nevojën e verifikimit e të ardhurave.

Text here

Kontakto me agjentët tonë të kredive tani!!!.